PROFIL

Její obrazy v sobě obsahují vždy námět prostoru, ať už v nich kombinuje abstraktní či figurální prvky nebo segmenty krajiny, prostoru vnitřního i vnějšího. Vnitřní i vnější prostor jsou tedy jakousi živoucí látkou, která si na obraze určuje vlastní místo. Na jedné ploše se díky tomu potkává imanentní i trenscendentní energie. Tak jsou obrazy vlastně jakýmsi neustálým rozhovorem se sebou samým i s okolím, tokem energie, nic není utkvělé v beztížném prostředí a bezčasí, vše je v neustálém pohybu sil, tvarů, barev.

Celý svůj profesní život je „na volné noze“. Může si tak svůj čas dělit mezi tvorbu grafického designu, logotypů a grafických manuálů, ilustrací, obalů desek, katalogů a zhodnocovat tím svou celoživotní praxi v grafických studiích a agenturách a volným malováním, kreslením a vytvářením grafik. Kombinuje a střídá různé styly. V poslední době se také rozhodla vše, co se za svoji letitou praxi v různých výtvarných oborech naučila, včetně studia dějin umění, předávat studentům. Připravuje talentované uchazeče ke studiu na střední i vysoké výtvarné školy a lektoruje malbu pro dospělé. Průběžně se tak přesouvá mezi svými dvěma ateliéry. 

K výtvarnému umění si našla cestu nejdříve díky otci, který byl skvělý kreslíř. Od mala pořád něco kreslila, a tak jí otec domluvil návštěvu v ateliéru ak. mal. Františka Kalenského, který ji připravil na studia střední umělecké školy. Jakmile vstoupila do jeho ateliéru a nadechla se, bylo jí jasné, že takhle chce žít. (Mimochodem narodila se 13. 11. 1968 ve Vrchlabí.)

Podruhé se narodila, když nastoupila ke studiu na pražskou Střední uměleckou školu Václava Hollara a pak pokračovala na Vysoké Uměleckoprůmyslové škole obor grafický design u prof. Z. Zieglera a M. Jaroše.

Vystavovala na osmi sólových výstavách a třinácti společných výstavách v Čechách i v zahraničí.

Vzdělání

 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha, 1988–1994
  specializace grafický design pod vedením prof. Zdeňka Zieglera
 • dvouleté studium pedagogiky, psychologie
 • stáž na University of Fine Arts in Maastricht, Holandsko, 1993
 • Kuvajt, 1994
  diplomová práce: kniha, písmo, plakáty, ilustrace
 • Střední umělecká škola Václava Hollara 1984–1987

Pobyty

 • Holandsko, University of Fine Arts in Maastricht, tříměsíční pobyt, 1993
  kresby, malby, grafika
 • Bejrut, Libanon, 2002
  tříměsíční pobyt, olejové malby, pastely, voskové malby
 • China Music and Performance Expo 2007“ Changscha, Peking, 2007
  grafický design materiálů pro Pekingskou operu (pozvánky, plakáty, katalogy, CD), fotoreportáž z festivalu, fotografie, olejové malby a olejové pastely

Studijní cesty (i opakovaně)

Anglie, Francie, Holandsko, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Německo, Itálie, Jihoafrická republika, Kuvait, Čína, Libanon, Srí Lanka, USA, Maledivy

Fotografie z ateliéru: © Khalil Baalbaki

Chcete koupit obraz? Uspořádat výstavu? Pozdravit mě?